Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
21 Tachwedd 2023

Llongyfarchiadau enfawr i Daisy am ennill y wobr am Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru!!

20231121 090017
21 Tachwedd 2023

Llongyfarchiadau enfawr i Daisy am ennill y wobr am Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru!!

Congratulations to Daisy on winning the award for Learner of the Year at the Young Farmers Eisteddfod for Wales!!

20231121 090017
10 Tachwedd 2023

Diwrnond Plant Mewn Angen 17.11.23!!

401031713 1432742504323492 6430464922637639615 n
401165251 1432742367656839 1714357315363994810 n
6 Tachwedd 2023

Llongyfarchiadau i Mai ac Elliw sydd wedi eu dewis i fod yn Llysgenhadol y Coleg Cymraeg am eleni.

Boded 2
Boded 2
2 Hydref 2023

Clwb Cerdd!! Croeso i bawb!!

Foto Jet 31
29 Medi 2023

Diwedd tymor yr haf gofynnwyd i ddisgyblion BL7 cymeryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio logo ar gyfer adran Dylunio a Thechnoleg. Allan o’r gwaith roedd yn anodd iawn dewis UN logo buddugol oherwydd y safon uchel. Defnyddiwyd "elfen" o logo 3 disgybl i greu Logo'r adran yn y diwedd. Llongyfarchiadau!!

Foto Jet 30
20 Medi 2023

Swydd gofalwr x 2 - am fwy o fanylion cysylltwch â Paul.Matthews-Jones@yubodedern.cymru

Swydd gofawlr
12 Medi 2023

Noson agored Blwyddyn 6 2023!!!!

Foto Jet 28
7 Medi 2023

𝐂𝐫𝐨𝐞𝐬𝐨'𝐧 𝐨𝐥 𝐢 𝐟𝐥𝟏𝟐! 𝐂𝐚𝐟𝐰𝐲𝐝 𝐝𝐢𝐰𝐫𝐧𝐨𝐝 𝐥𝐥𝐚𝐰𝐧 𝐡𝐰𝐲𝐥 𝐲𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐚𝐧𝐨𝐥𝐟𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐰𝐲 𝐢 𝐝𝐝𝐞𝐜𝐡𝐫𝐚𝐮'𝐫 𝐟𝐥𝐰𝐲𝐝𝐝𝐲𝐧 𝐲𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐧𝐞𝐰𝐲𝐝𝐝!

AG1
AG2
7 Medi 2023

𝐂𝐲𝐡𝐨𝐞𝐝𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐜!

𝐃𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐟𝐥𝐰𝐲𝐝𝐝𝐲𝐧 𝐝𝐝𝐢𝐰𝐞𝐭𝐡𝐚𝐟 𝐦𝐚𝐞 𝐘𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐔𝐰𝐜𝐡𝐫𝐚𝐝𝐝 𝐁𝐨𝐝𝐞𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐰𝐞𝐝𝐢 𝐛𝐨𝐝 𝐦𝐞𝐰𝐧 𝐜𝐲𝐬𝐰𝐥𝐥𝐭 𝐡𝐞𝐟𝐨 𝐒𝐭 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝’𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐲𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐲𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐂𝐨 𝐖𝐢𝐜𝐤𝐥𝐨𝐰. 𝐂𝐚𝐟𝐨𝐝𝐝 𝐌𝐫𝐬 𝐒𝐚𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐚 𝐌𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐞𝐞 𝐲 𝐜𝐲𝐟𝐥𝐞 𝐢 𝐟𝐲𝐧𝐝 𝐢 𝐲𝐦𝐰𝐞𝐥𝐝 â’𝐫 𝐲𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐚 𝐜𝐡𝐲𝐟𝐚𝐫𝐟𝐨𝐝 𝐞𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟. 𝐌𝐚𝐞’𝐫 𝟐 𝐲𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐰𝐞𝐝𝐢 𝐜𝐲𝐭𝐮𝐧𝐨 𝐢 𝐠𝐲𝐝𝐰𝐞𝐢𝐭𝐡𝐢𝐨 𝐝𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐛𝐥𝐲𝐧𝐲𝐝𝐝𝐨𝐞𝐝𝐝 𝐧𝐞𝐬𝐚𝐟 𝐢 𝐫𝐨𝐢 𝐜𝐲𝐟𝐥𝐞𝐨𝐞𝐝𝐝 𝐚𝐥𝐥𝐠𝐲𝐫𝐬𝐢𝐨𝐥 𝐠𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐢’𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐠𝐲𝐛𝐥𝐢𝐨𝐧. 𝐁𝐲𝐝𝐝𝐚𝐧 𝐧𝐢’𝐧 𝐞𝐝𝐫𝐲𝐜𝐡 𝐲𝐦𝐥𝐚𝐞𝐧 𝐚𝐭 𝐚𝐝𝐞𝐢𝐥𝐚𝐝𝐮’𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐡𝐲𝐧𝐚𝐬 𝐲𝐦𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐛𝐥𝐲𝐧𝐲𝐝𝐝𝐨𝐞𝐝𝐝 𝐧𝐞𝐬𝐚𝐟!

Image 6483441 1
4 Medi 2023

Croeso’n ôl i flwyddyn gyffrous arall yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Hoffwn atgoffa pawb eto y bydd disgwyl i bawb wisgo gwisg ysgol lawn bob dydd. Manylion llawn am ein gwisg ysgol a chefnogaeth ar ein safle wê. Gallwch drafod gyda pennaeth blwyddyn eich plentyn os oes unrhyw gwestiwn. Croeso cynnes i’n holl ddisgyblion newydd, edrych ymlaen i weld pawb bore yfory.

Bore fory blwyddyn 7 ac 8 i ddod mewn drwy’r brif fynedfa, blwyddyn 9 , 10 a’r chweched drwy ddrws ger grisiau Cymraeg a blwyddyn 11 drwy ddrws Bro Alaw.

24 Awst 2023

Llongyfarchiadau mawr i'n disgyblion dderbyniodd eu canlyniadau TGAU heddiw. Dymunwn yn dda iddynt i gyd ar weddill eu siwrne, boed yn ôl hefo ni ym Modedern, yn y Coleg neu fyd gwaith.

Foto Jet 26
23 Awst 2023

Ysgol yn ail agor i ddisgyblion dydd Mawrth 05.09.2023

Poster dyddiad ail agor Medi
17 Awst 2023

Llongyfarchiadau gwresog i holl ddisgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern ar ganlyniadau Lefel A gwych, rydym yn hynod falch o’u llwyddiant. Dymunwn pob lwc i’n disgyblion yn y dyfodol ac edrychwn ymlaen i olrhain eu cyflawniad mewn Prifysgol, astudiaeth bellach neu mewn gyrfa.


Foto Jet 25
30 Mehefin 2023

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn cefnogi'r elusen Hosbis Dewi Sant!! Yn dilyn dosbarthu taflenni ym Modedern a Bryngwran yr wythnos hon, nodyn i'ch atgoffa y bydd disgyblion 9D a 9E yn dod heibio i gasglu rhoddion ar y dyddiau canlynol (gadewch fag neu focs ar eich stepan os yn gweithio):

Bryngwran, dydd Mawrth, 4 Gorffennaf 10-12yp

Bodedern, dydd Mercher, 5 Gorffennaf 10-12yp

Beth allwch ei roi ?

Dillad / esgidiau / bagiau / gemau a theganau / llyfrau a DVDS / llestri a gwydrau / unrhyw eitem ar gyfer tombola

Diolch am eich cefnogaeth

SDH
21 Mehefin 2023

Diwrnod HMS Day 26.06.23 Ysgol ar gau i ddisgyblion / School closed for pupils.

Poster HMS 26 06 23
14 Mehefin 2023

Ymunwch a teulu Ysgol Uwchradd Bodedern!!

Foto Jet 7
19 Mai 2023

Diolch yn fawr iawn i Mared Williams am ddod i arwain ein Grŵp TGAU Cerdd mewn gweithdy cyfansoddi.

Foto Jet
24 Ebrill 2023

Dyddiadau pwysig - Important dates!

My project 1 2
My project 1 2
7 Rhagfyr 2022

Archebwch eich tocynnau drwy gysylltu efo ni

Foto Jet 2022 12 07 T082106 562
22 Medi 2022

Bydd y Clwb BSL yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 3pm a 4pm. Cyfle gwych i ddysgu British Sign Language.

Foto Jet 2022 09 22 T084519 365
21 Medi 2022

Cofiwch am y noson agored 27.09.22

Foto Jet 2022 09 13 T102559 435
Foto Jet 2022 09 12 T155235 242
30 Awst 2022

Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion dydd Llun 05/09/22 - edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ôl.

18 Mawrth 2022

18fed o Fawrth yw Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant. Mae’r diwrnod yn rhoi cyfle i ni dynnu sylw at y materion o gwmpas Camfanteisio ar Blant ac annog pawb i feddwl, adnabod a chodi llais yn erbyn cam-drin.

Scan defn5 2022 03 18 12 24 12 1