Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
27 Chwefror 2024

CLWB GWAITH CARTREF!

Foto Jet 64
21 Chwefror 2024

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi!!!

Gdd
21 Chwefror 2024

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi!

Poster cyngerdd Dydd Gwyl Dewi
1 Chwefror 2024

Rhai o'n disgyblion Blwyddyn 10 yn cyflwyno siec i Andy Everley o Dŷ Gobaith am ychydig dros £1200 yn dilyn eu llwyddiant yn Ffair Nadolig!!

20240131 133155
11 Ionawr 2024

Cyfle gwych!! Fantastic opportunity!!

Cwrs Ionawr24 Caergybi
22 Rhagfyr 2023

𝐂𝐲𝐧𝐡𝐚𝐥𝐢𝐰𝐲𝐝 𝐅𝐟𝐚𝐢𝐫 𝐅𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐥𝐰𝐲𝐝𝐝𝐲𝐧 𝟏𝟎 𝐝𝐝𝐲𝐝𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞𝐫 𝟐𝟎 𝐑𝐡𝐚𝐠𝐟𝐲𝐫 𝐠𝐲𝐝𝐚 𝐛𝐨𝐛 𝐦𝐚𝐭𝐡 𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐧𝐝𝐢𝐧𝐚𝐮 𝐠𝐰𝐚𝐡𝐚𝐧𝐨𝐥 - 𝐜𝐚𝐜𝐞𝐧𝐧𝐚𝐮, 𝐩𝐢𝐭𝐬𝐚𝐬, 𝐜𝐫𝐞𝐦𝐩𝐨𝐠𝐚𝐮, 𝐰𝐚𝐟𝐟𝐥𝐬, 𝐛𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐬 𝐚 𝐛𝐥𝐨𝐧𝐝𝐢𝐬, 𝐛𝐲𝐧𝐬 𝐬𝐢𝐧𝐚𝐦𝐨𝐧, 𝐜𝐞𝐢𝐧𝐢𝐨𝐠𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐨𝐜𝐥𝐞𝐝 𝐦𝐞𝐰𝐧 𝐣𝐚𝐫, 𝐭𝐞, 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐢, 𝐬𝐢𝐨𝐜𝐥𝐞𝐝 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐡, 𝐲𝐬𝐠𝐲𝐭𝐥𝐚𝐞𝐭𝐡, 𝐚𝐝𝐝𝐮𝐫𝐧𝐢𝐚𝐝𝐚𝐮 𝐍𝐚𝐝𝐨𝐥𝐢𝐠, 𝐦𝐰𝐜𝐥𝐢𝐬, 𝐠ê𝐦 𝐜𝐲𝐧𝐟𝐟𝐨𝐧 𝐚𝐫 𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐰, 𝐬𝐠𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐠ô𝐥, 𝐡𝐞𝐭𝐢𝐚𝐮 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚, 𝐩𝐞𝐢𝐧𝐭𝐢𝐨 𝐰𝐲𝐧𝐞𝐛, 𝐛𝐨𝐜𝐬𝐲𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐠𝐞𝐥, 𝐟𝐟𝐫𝐰𝐲𝐭𝐡𝐚𝐮 𝐦𝐞𝐰𝐧 𝐬𝐢𝐨𝐜𝐥𝐞𝐝 𝐚 𝐛𝐥𝐞𝐰 𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧𝐧𝐚𝐮 𝐟𝐟𝐚𝐥𝐬!!𝐆𝐰𝐧𝐚𝐞𝐭𝐡𝐩𝐰𝐲𝐝 𝐲𝐦𝐝𝐫𝐞𝐜𝐡 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐧𝐧𝐢𝐠 𝐠𝐚𝐧 𝐲 𝐝𝐢𝐬𝐠𝐲𝐛𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐠𝐚𝐧 𝐟𝐨𝐝 𝐛𝐨𝐛 𝐜𝐞𝐢𝐧𝐢𝐨𝐠 𝐲𝐧 𝐦𝐲𝐧𝐝 𝐭𝐮𝐚𝐠 𝐚𝐭 𝐓ŷ 𝐆𝐨𝐛𝐚𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐝𝐲𝐦𝐚'𝐫 𝐚𝐢𝐥 𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫 𝐢𝐧𝐧𝐢 𝐠𝐲𝐧𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐧𝐢 𝐚𝐫 𝐠𝐲𝐟𝐞𝐫 𝐞𝐥𝐮𝐬𝐞𝐧𝐧𝐚𝐮 𝐥𝐥𝐞𝐨𝐥. 𝐃𝐢𝐨𝐥𝐜𝐡 𝐢 𝐛𝐚𝐰𝐛 𝐚 𝐠𝐲𝐦𝐞𝐫𝐨𝐝𝐝 𝐫𝐚𝐧 𝐲𝐧 𝐲 𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫 𝐚𝐜 𝐡𝐞𝐟𝐲𝐝 𝐢'𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐚 𝐡𝐞𝐥𝐩𝐨𝐝𝐝 𝐚𝐜 𝐲𝐧 𝐨𝐥𝐚𝐟, 𝐢'𝐧 𝐜𝐰𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐚𝐢𝐝; 𝐡𝐞𝐛𝐝𝐝𝐲𝐧 𝐧𝐡𝐰 𝐧𝐢 𝐟𝐮𝐚𝐬𝐞𝐦 𝐧𝐢 𝐰𝐞𝐝𝐢 𝐡𝐞𝐥 £𝟏𝟎𝟎𝟎! 𝐃𝐲𝐦𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐢𝐚𝐢𝐝 𝐲 𝐝𝐲𝐟𝐨𝐝𝐨𝐥!!

20231220 091243
20231220 091150
20231220 091451
20231220 091903
20231220 091548
20231220 091040
20231220 091230
20231220 091101
20231220 091203
20231220 085238
21 Tachwedd 2023

Llongyfarchiadau enfawr i Daisy am ennill y wobr am Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru!!

20231121 090017
21 Tachwedd 2023

Llongyfarchiadau enfawr i Daisy am ennill y wobr am Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru!!

Congratulations to Daisy on winning the award for Learner of the Year at the Young Farmers Eisteddfod for Wales!!

20231121 090017
10 Tachwedd 2023

Diwrnond Plant Mewn Angen 17.11.23!!

401031713 1432742504323492 6430464922637639615 n
401165251 1432742367656839 1714357315363994810 n
6 Tachwedd 2023

Llongyfarchiadau i Mai ac Elliw sydd wedi eu dewis i fod yn Llysgenhadol y Coleg Cymraeg am eleni.

Boded 2
Boded 2
2 Hydref 2023

Clwb Cerdd!! Croeso i bawb!!

Foto Jet 31
29 Medi 2023

Diwedd tymor yr haf gofynnwyd i ddisgyblion BL7 cymeryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio logo ar gyfer adran Dylunio a Thechnoleg. Allan o’r gwaith roedd yn anodd iawn dewis UN logo buddugol oherwydd y safon uchel. Defnyddiwyd "elfen" o logo 3 disgybl i greu Logo'r adran yn y diwedd. Llongyfarchiadau!!

Foto Jet 30
20 Medi 2023

Swydd gofalwr x 2 - am fwy o fanylion cysylltwch â Paul.Matthews-Jones@yubodedern.cymru

Swydd gofawlr
12 Medi 2023

Noson agored Blwyddyn 6 2023!!!!

Foto Jet 28
7 Medi 2023

𝐂𝐫𝐨𝐞𝐬𝐨'𝐧 𝐨𝐥 𝐢 𝐟𝐥𝟏𝟐! 𝐂𝐚𝐟𝐰𝐲𝐝 𝐝𝐢𝐰𝐫𝐧𝐨𝐝 𝐥𝐥𝐚𝐰𝐧 𝐡𝐰𝐲𝐥 𝐲𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐚𝐧𝐨𝐥𝐟𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐰𝐲 𝐢 𝐝𝐝𝐞𝐜𝐡𝐫𝐚𝐮'𝐫 𝐟𝐥𝐰𝐲𝐝𝐝𝐲𝐧 𝐲𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐧𝐞𝐰𝐲𝐝𝐝!

AG1
AG2
7 Medi 2023

𝐂𝐲𝐡𝐨𝐞𝐝𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐜!

𝐃𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐟𝐥𝐰𝐲𝐝𝐝𝐲𝐧 𝐝𝐝𝐢𝐰𝐞𝐭𝐡𝐚𝐟 𝐦𝐚𝐞 𝐘𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐔𝐰𝐜𝐡𝐫𝐚𝐝𝐝 𝐁𝐨𝐝𝐞𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐰𝐞𝐝𝐢 𝐛𝐨𝐝 𝐦𝐞𝐰𝐧 𝐜𝐲𝐬𝐰𝐥𝐥𝐭 𝐡𝐞𝐟𝐨 𝐒𝐭 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝’𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐲𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐲𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐂𝐨 𝐖𝐢𝐜𝐤𝐥𝐨𝐰. 𝐂𝐚𝐟𝐨𝐝𝐝 𝐌𝐫𝐬 𝐒𝐚𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐚 𝐌𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐞𝐞 𝐲 𝐜𝐲𝐟𝐥𝐞 𝐢 𝐟𝐲𝐧𝐝 𝐢 𝐲𝐦𝐰𝐞𝐥𝐝 â’𝐫 𝐲𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐚 𝐜𝐡𝐲𝐟𝐚𝐫𝐟𝐨𝐝 𝐞𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟. 𝐌𝐚𝐞’𝐫 𝟐 𝐲𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐰𝐞𝐝𝐢 𝐜𝐲𝐭𝐮𝐧𝐨 𝐢 𝐠𝐲𝐝𝐰𝐞𝐢𝐭𝐡𝐢𝐨 𝐝𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐛𝐥𝐲𝐧𝐲𝐝𝐝𝐨𝐞𝐝𝐝 𝐧𝐞𝐬𝐚𝐟 𝐢 𝐫𝐨𝐢 𝐜𝐲𝐟𝐥𝐞𝐨𝐞𝐝𝐝 𝐚𝐥𝐥𝐠𝐲𝐫𝐬𝐢𝐨𝐥 𝐠𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐢’𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐠𝐲𝐛𝐥𝐢𝐨𝐧. 𝐁𝐲𝐝𝐝𝐚𝐧 𝐧𝐢’𝐧 𝐞𝐝𝐫𝐲𝐜𝐡 𝐲𝐦𝐥𝐚𝐞𝐧 𝐚𝐭 𝐚𝐝𝐞𝐢𝐥𝐚𝐝𝐮’𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐡𝐲𝐧𝐚𝐬 𝐲𝐦𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐛𝐥𝐲𝐧𝐲𝐝𝐝𝐨𝐞𝐝𝐝 𝐧𝐞𝐬𝐚𝐟!

Image 6483441 1
4 Medi 2023

Croeso’n ôl i flwyddyn gyffrous arall yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Hoffwn atgoffa pawb eto y bydd disgwyl i bawb wisgo gwisg ysgol lawn bob dydd. Manylion llawn am ein gwisg ysgol a chefnogaeth ar ein safle wê. Gallwch drafod gyda pennaeth blwyddyn eich plentyn os oes unrhyw gwestiwn. Croeso cynnes i’n holl ddisgyblion newydd, edrych ymlaen i weld pawb bore yfory.

Bore fory blwyddyn 7 ac 8 i ddod mewn drwy’r brif fynedfa, blwyddyn 9 , 10 a’r chweched drwy ddrws ger grisiau Cymraeg a blwyddyn 11 drwy ddrws Bro Alaw.

24 Awst 2023

Llongyfarchiadau mawr i'n disgyblion dderbyniodd eu canlyniadau TGAU heddiw. Dymunwn yn dda iddynt i gyd ar weddill eu siwrne, boed yn ôl hefo ni ym Modedern, yn y Coleg neu fyd gwaith.

Foto Jet 26
23 Awst 2023

Ysgol yn ail agor i ddisgyblion dydd Mawrth 05.09.2023

Poster dyddiad ail agor Medi
17 Awst 2023

Llongyfarchiadau gwresog i holl ddisgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern ar ganlyniadau Lefel A gwych, rydym yn hynod falch o’u llwyddiant. Dymunwn pob lwc i’n disgyblion yn y dyfodol ac edrychwn ymlaen i olrhain eu cyflawniad mewn Prifysgol, astudiaeth bellach neu mewn gyrfa.


Foto Jet 25
30 Mehefin 2023

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn cefnogi'r elusen Hosbis Dewi Sant!! Yn dilyn dosbarthu taflenni ym Modedern a Bryngwran yr wythnos hon, nodyn i'ch atgoffa y bydd disgyblion 9D a 9E yn dod heibio i gasglu rhoddion ar y dyddiau canlynol (gadewch fag neu focs ar eich stepan os yn gweithio):

Bryngwran, dydd Mawrth, 4 Gorffennaf 10-12yp

Bodedern, dydd Mercher, 5 Gorffennaf 10-12yp

Beth allwch ei roi ?

Dillad / esgidiau / bagiau / gemau a theganau / llyfrau a DVDS / llestri a gwydrau / unrhyw eitem ar gyfer tombola

Diolch am eich cefnogaeth

SDH
21 Mehefin 2023

Diwrnod HMS Day 26.06.23 Ysgol ar gau i ddisgyblion / School closed for pupils.

Poster HMS 26 06 23
14 Mehefin 2023

Ymunwch a teulu Ysgol Uwchradd Bodedern!!

Foto Jet 7
19 Mai 2023

Diolch yn fawr iawn i Mared Williams am ddod i arwain ein Grŵp TGAU Cerdd mewn gweithdy cyfansoddi.

Foto Jet