Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Tîm Amddiffyn Plant

Os oes gennych bryderon cysylltwch ag aelod o’r tîm ar unwaith.

FEC1425 A57

Mr Bryan Griffiths

Pennaeth Cynorthwyol

D0 B99 BAEF5

Mr Siôn Wyn Lloyd

Dirprwy Bennaeth

A1802 D2 ED5

Mrs Carys Rowlands

Cynhelydd

Lle Arall i Gael Cymorth?

Cyfnod Allweddol 3

Mr Paul Magee

Mr Paul Magee

Pennaeth Blwyddyn 7

3675 ECDADF

Mr John Arwel Jones

Pennaeth Blwyddyn 8

E691 B3 C334

Mr Brandon Rickards

Pennaeth Blwyddyn 9

Cyfnod Allweddol 4

A1 DD1 F1 B21

Mr Carwyn Lloyd Owen

Pennaeth Blwyddyn 10

6 BBA26 D9 E7

Mr Sam Ellis

Pennaeth Blwyddyn 11

Cyfnod Allweddol 5

0895 C1 D508

Mrs Awel Glyn

Pennaeth Blwyddyn12 & 13