Gwybodaeth a Chanllawiau Covid-19

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Tîm Amddiffyn Plant

Os oes gennych bryderon cysylltwch ag aelod o’r tîm ar unwaith.

9655205 F8 E

Mrs Heather Roberts

Cydlynydd ADY, Iechyd & Lles

FEC1425 A57

Mr Bryan Griffiths

Pennaeth Cynorthwyol

83 A6 C6 B6 CE

Mrs Carys Rowlands

Cynhelydd

Lle Arall i Gael Cymorth?

4219 F8695 F

Mr John Arwel Jones

Arweinydd Cynnydd Bl 7

BA6183 C23 A

Miss Elena H Campbell

Arweinydd Cynnydd Bl 8/9

1 C376183 A9

Mr Huw Edwards

Arweinydd Cynnydd Bl 10/11

CECCA1 C1 BD

Mrs Awel Glyn

Arweinydd Cynnydd Bl 12/13