Gwybodaeth a Chanllawiau Covid-19

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
Y Diwrnod Ysgol
08:35 - 08:55 Cofrestru
08:55 - 09:45 GWERS 1
09:45 – 10:35 GWERS 2
10:35 – 10:50 Egwyl
10:50 – 11:40 GWERS 3
11:40 – 12:30 GWERS 4
12:30 – 13:15 Cinio
13:15 – 14:10 GWERS 5
14:10 – 15:00 GWERS 6

CINIO DYDD LLUN 17/05/21

Blwyddyn 8, 10 ac 11 - Archebwch yma:

https://forms.gle/ivYe1Trj2FfG...