Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
Y Diwrnod Ysgol
08:35 - 08:50 Cofrestru
08:50 - 09:40 GWERS 1
09:40 – 10:30 GWERS 2
10:30 – 10:50 Egwyl
10:50 – 11:40 GWERS 3
11:40 – 12:30 GWERS 4
12:30 – 13:15 Cinio
13:15 – 14:10 GWERS 5
14:10 – 15:00 GWERS 6