Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Mae'r ysgol yn gwneud defnydd helaeth o Schoolgateway. Byddwyn yn anfon unrhyw lythyrau, gwybodaeth, diweddariadau i chi ar e-bost neu drwy neges testun.

Mae'r system yn eich caniatau i dalu am ginio eich plentyn hefyd yn ddiogel ar lein.

Cyflwyno School Gateway...