Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Mae modd llogi cyfleusterau Ysgol Uwchradd Bodedern tu draw i oriau ysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi ein cyfleusterau’n rheoliadd neu’n achlysurol cysylltwch â’r Rheolwr Safle isod:

Sefydliadau lleol, ieuenctid ac elusen Eraill (Cwmniau drama, Eisteddfod)
Theatr Bro Alaw £20 y.a £30 y.a
Y Gampfa Fawr £20 y.a £30 y.a
Y Gampfa Fach £20 y.a £30 y.a
Y Ffreutur £20 y.a £30 y.a
Dosbarthiadau £20 y.a £30 y.a

Rheolwr Safle

Mrs Ann Roberts

01407 741000