Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
 • Hwb
 • School Gateway

Gall rhieni chwarae rhan bwysig wrth gefnogi disgyblion.

Cyffredinol

 • Edrychwch drwy lyfr cyswllt eich plentyn yn rheolaidd
 • Llofnodwch y llyfr cyswllt yn wythnosol er mwyn sicrhau bod cyfathrebu effeithiol rhwng yr ysgol a’r cartref
 • Cysylltwch â’r Arweinydd Cynnydd perthnasol os oes gennych ymholiad neu byrderon
 • Sicrhewch bod gan eich plentyn yr offer angenrheidiol ar gyfer y gwersi
 • Sicrhewch bod gan eich plentyn le addas i weithio yn y cartref
 • Edrychwch ar lyfrau eich plentyn yn rheolaidd
 • Holwch eich plentyn am yr hyn a ddysgwyd yn yr ysgol
 • Trafodwch ddatblygiad academaidd efo’ch plentyn
 • Trafodwch ddulliau rheoli amser efo’ch plentyn
 • Trafodwch syniadau gyrfaol efo’ch plentyn
 • Cofiwch ganmol pob llwyddiant neu gynnydd efo’ch plentyn.
 • Rheolwch ddefnydd eich plentyn o’r wê

Adolygu

 • Rhowch annogaeth i’ch plentyn i fynychu unrhyw sesiynau ychwanegol e.e. adolygu sydd yn digwydd yn yr ysgol.
 • Edrychwch ar wefannau perthnasol e.e. CBAC/GCSE Bitesize er mwyn dod o hyd i adnoddau adolygu ychwanegol fydd yn cyfoethogi’r dysgu a wneir yn yr ysgol.
 • Rhowch amserlen adolygu gytunedig yn ei lle. Mae cyfnodau byr o adolygu yn fwy effeithio na chyfnodau estynedig h.y pytiau o adolygu am 20 munud yn fwy effeithiol na cyfnod o ddwy awr.
 • Trafodwch y darlun mawr efo’ch plentyn.