Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
Uwch Dîm Arwain
Mr Paul Matthews-JonesPennaeth
Ms Rowena Lloyd SaundersonDirprwy Bennaeth
Mr Siôn Wyn LloydDirprwy Bennaeth
Mr Bryan GriffithsPennaeth Cynorthwyol
Mr Arwyn RobertsPennaeth Cynorthwyol
Mrs Delyth HughesRheolwr Busnes
Pennaeth Blwyddyn
Mr Paul MageeBlwyddyn 7
Mr John Arwel JonesBlwyddyn 8
Mr Brandon RickardsBlwyddyn 9
Mr Carwyn Lloyd OwenBlwyddyn 10
Mr Sam EllisBlwyddyn 11
Mrs Awel GlynBlwyddyn 12 ac 13
Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd
Mrs Gwenfair Matthews-JonesArweinydd y Maes Dysgu
Mrs Sioned WilliamsCyd-lynydd Rhifedd
Mrs Kate GashAthrawes: Mathemateg
Mr Gethin JeffreysAthro: Mathemateg
Miss Elin DalyAthrawes: Mathemateg
Ms Rhiannon WilliamsAthrawes: Mathemateg
Mrs Gwenan JonesAthrawes: Mathemateg
Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth
Mrs Louise HughesArweinydd y Maes Dysgu
Mr Carwyn Lloyd OwenPennaeth Pwnc: Ffiseg
Miss Rhiannon DoughtyPennaeth Pwnc: Cemeg
Mrs Kaylee EvansAthrawes: Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Feddygol
Mr Sam EllisAthro: Gwyddoniaeth
Miss Gwen OwenAthrawes Di-gymhwyster: Gwyddoniaeth
Mrs Emily CarrollAthrawes Gwyddoniaeth (Prifysgol Agored)
Mr Osian Ynyr JonesAthro Gwyddoniaeth (ANG)
Mrs Ffion WalfordAthrawes Gwyddoniaeth
Maes Dysgu a Phrofiad Cymraeg a Llythrennedd
Miss Catrin Heledd JonesArweinydd y Maes Dysgu
Mrs Lyn Roberts-JonesAthrawes: Cymraeg
Mr John Arwel JonesAthro: Cymraeg
Miss Lora OwenAthrawes: Cymraeg
Mrs Catrin Morris JonesPennaeth Pwnc: Cymraeg Ail Iaith
Mr Steffan Rhys DafyddAthro: Welsh
Mrs Ffion JonesAthrawes: Llythrennedd
Miss Gemma BennettAthrawes: Cymraeg
Maes Dysgu a Phrofiad Saesneg
Mrs Lois RowlandsArweinydd y Maes Dysgu
Miss Sara HughesAthrawes: Saesneg
Ms Lynne JonesAthrawes: Saesneg
Mrs Amy Charlton-HughesAthrawes: Saesneg
Miss Stacey MatthewsAthrawes: Saesneg
Miss Sian PritchardAthrawes: Saesneg
Mrs Sian A RowlandsAthrawes: Saesneg
Mr Mathew EvansAthro Di-gymhwyster: Saesneg
Dr Dawn WilliamsAthrawes: Saesneg
Ffrangeg
Mrs Carol GruffyddPennaeth Pwnc: Ffrangeg
Maes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau
Mrs Nia Clwyd JonesArweinydd y Maes Dysgu a Phennaeth Daearyddiaeth
Mrs Heledd HearnPennaeth Pwnc: Addysg Grefyddol
Mrs Elan JonesPennaeth Pwnc: Hanes
Mrs Elena H Campbell HughesAthrawes: Dyniaethau
Miss Rhiannon RobertsAthrawes: Dyniaethau
Mr Brandon RickardsAthro: Dyniaethau
Maes Dysgu a Phrofiad Mynegiant
Mr Arwyn RobertsArweinydd y Maes Dysgu
Mr Paul MageePennaeth Pwnc: Cerdd a Phrofiadau
Mrs Nerys OwenPennaeth Pwnc: Celf
Mrs Susan Pritchard HughesAthrawes Di-gymhwyster: Trin Gwallt a Harddwch
Miss Erin Gireves-OwenAthrawes Drama: Cynllun Pontio Llywodraeth Cymru
Maes Dysgu a Phrofiad Technoleg
Mr Eurwyn HughesPennaeth Pwnc: Dylunio a Thechnoleg, Busnes
Mrs Catrin RichardsAthrawes: Technoleg
Mr Carl HughesAthro: Technoleg
Mr Richard WilliamsAthro: Technoleg
Miss Ceri HulmeAthrawes: Technoleg
Maes Dysgu Iechyd a Lles
Miss Alaw Lois JonesArweinydd y Maes Dysgu
Mrs Ellen EvansArweinydd Pwnc: Arlwyo
Mrs Awel GlynArweinydd Pwnc: Iechyd a Gofal
Mrs Eleri StephenArweinydd Pwnc: Addysg Gorfforol
Mrs Nerys Wyn JonesAthrawes: Addysg Gorfforol
Mr Josh RobinsonAthro: Addysg Gorfforol
ADY a Chynhwysiad
Mrs Lora C. StephenCyd-lynydd ADY
Mr Brian WilliamsAthro ADY
Ms Karen ThomasAthrawes ADY
Mrs Carys RowlandsCynhelydd
Ms Ffion RobertsAthrawes Cynhwysiad
Cydlynwyr
Mrs Carol GruffyddHeriau
Mr Eurwyn HughesSTEM
Mrs Lyn Roberts-JonesLlythrennedd
Mrs Catrin RichardsCymhwysedd Digidol
Mrs Sioned WilliamsRhifedd
Cymorthyddion Dosbarth ac Anogwyr Dysgu
Mrs Llinos Begley
Mrs Shirley Davies
Miss Sara Evanson
Mrs Rhian Forrest-Owen
Mrs Susan Pritchard Hughes
Mrs Ann Môn Jones
Mrs Lisa Telford Jones
Miss Rachel Louise Jones
Ms Annwen Lewis
Miss Catrin Owen
Mrs Wendy Owen
Mrs Glenys Parry
Miss Nia Richards
Miss Louise Roberts
Mrs Susan Rowlands
Ms Cyrina Thomas
Miss Donna Williams
Mrs Mair Williams
Mrs Gwenan Roberts
Ms Chloe Taylor
Miss Non Angharad Lewis
Ms Lyn Jones
Mr Cai Riley
Miss Samantha Griffiths
Staff Ategol a Gweinyddol
Mrs Kathryn OwenDirpwry Reolwr Busnes a Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Rebecca E. LeeseSwyddog Cefnogi Ysgol
Mrs Anwen AntoniazziSwyddog Cefnogi Ysgol
Mrs Carol JonesDerbynydd
Mr Llion PritchardTechnegydd Gwyddoniaeth
Ms Miriam ThomasSwyddog Cefnogi Ysgol
Goruchwylwyr Gwersi
Miss Elen Ginnelly
Miss Glesni Roberts
Mr Owain Roberts