Gwybodaeth a Chanllawiau Covid-19

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
Uwch Dîm Arwain
Mr Paul Matthews-JonesPennaeth
Ms Rowena Lloyd SaundersonDiprwy Bennaeth
Mr Siôn Wyn LloydDiprwy Bennaeth
Mr Bryan GriffithsPennaeth Cynorthwyol
Mr Arwyn RobertsPennaeth Cynorthwyol
Arweinwyr Cynnydd
Mr John Arwel JonesBlwyddyn 7
Miss Elena H CampbellBlwyddyn 8 a 9
Mr Huw EdwardsBlwyddyn 10 ac 11
Mrs Awel GlynBlwyddyn 12 ac 13
Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd
Mrs Gwenfair Matthews-JonesArweinydd y Maes Dysgu
Mrs Sioned WilliamsCyd-lynydd Rhifedd
Mrs Kate GashAthrawes: Mathemateg
Mr Gethin JeffreysAthro: Mathemateg
Miss Elin DalyAthrawes: Mathemateg
Ms Rhiannon WilliamsAthrawes: Mathemateg
Mrs Gwenan JonesAthrawes: Mathemateg (Cyfnod Mamolaeth)
Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth
Mr Gareth Wyn JonesArweinydd y Maes Dysgu a Phennaeth Cemeg
Mrs Gwenllian JonesPennaeth Pwnc: Bioleg
Mr Carwyn Lloyd OwenPennaeth Pwnc: Ffiseg
Miss Rhiannon DoughtyAthrawes: Gwyddoniaeth
Miss Kaylee JonesAthrawes: Gwyddoniaeth
Mr Sam EllisAthro: Gwyddoniaeth
Maes Dysgu a Phrofiad Cymraeg a Llythrennedd
Ms Siân HydrefArweinydd y Maes Dysgu
Mrs Lyn Roberts-JonesAthrawes: Cymraeg
Miss Catrin Heledd JonesAthrawes: Cymraeg
Mr John Arwel JonesAthro: Cymraeg
Mr Arwyn RobertsAthro: Cymraeg
Mrs Catrin Morris JonesPennaeth Pwnc: Cymraeg Ail Iaith
Maes Dysgu a Phrofiad Saesneg
Mrs Nerys JonesArweinydd y Maes Dysgu
Ms Lynne JonesAthrawes: Saesneg
Mrs Amy Charlton-HughesAthrawes: Saesneg
Miss Sara HughesAthrawes: Saesneg
Mr Paul MageeAthro: Saesneg
Mrs Heather RobertsAthrawes: Saesneg
Ffrangeg
Mrs Carol GruffyddPennaeth Pwnc: Ffrangeg
Mrs Heather RobertsAthrawes: Ffrangeg
Maes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau
Mrs Nia Clwyd JonesArweinydd y Maes Dysgu a Phennaeth Daearyddiaeth
Mrs Heledd HearnPennaeth Pwnc: Addysg Grefyddol
Mrs Elan JonesPennaeth Pwnc: Hanes
Miss Elena H CampbellAthrawes: Dyniaethau
Miss Rhiannon RobertsAthrawes: Dyniaethau
Mr Siôn Wyn LloydAthro: Hanes
Maes Dysgu a Phrofiad Mynegiant
Mr Arwyn RobertsArweinydd y Maes Dysgu
Mrs Awel GlynPennaeth Pwnc: Cerdd
Mrs Nerys OwenPennaeth Pwnc: Celf
Mrs Eleri StephenPennaeth Pwnc: Addysg Gorfforol
Miss Catrin Heledd JonesAthrawes: Drama
Mr Paul MageeAthro: Cerdd ac Addysg Gorfforol
Mr Bryan GriffithsAthro: Celf
Ms Rowena Lloyd SaundersonAthrawes: Celf
Miss Sara HughesAthrawes: Celf
Mr Josh RobinsonAthro: Addysg Gorfforol
Mr Sam EllisAthro: Addysg Gorfforol
Mrs Nerys Wyn JonesAthrawes: Addysg Gorfforol
Mrs Susan Pritchard HughesAhtrawes Di-gymhwyster: Trin Gwallt a Harddwch
Maes Dysgu a Phrofiad Technoleg
Mr Martin LewisArweinydd y Maes Dysgu a Phennaeth TGCh
Mr Eurwyn HughesPennaeth Pwnc: Dylunio a Thechnoleg
Mrs Catrin RichardsAthrawes: Technoleg
Mr Huw EdwardsAthro: Technoleg
Mr Carl HughesAthro: Technoleg
Mrs Pamela HoltAthrawes Di-gymhwyster: Arlwyo
Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles ac ADY
Mrs Heather RobertsArweinydd y Maes Dysgu a Chydlynydd ADY
Mrs Awel GlynIechyd a Gofal
Mrs Nerys OwenIechyd a Gofal
Mr Brian WilliiamsAthro ADY
Mrs Carys RowlandsCynhelydd
Ms Karen ThomasAthrawes ADY
Cydlynwyr
Mrs Carol GruffyddHeriau
Mr Eurwyn HughesSTEM
Mrs Lyn Roberts-JonesLlythrennedd
Mrs Catrin RichardsCymhwysedd Digidol
Mrs Sioned WilliamsRhifedd
Cymorthyddion Dosbarth ac Anogwyr Dysgu
Mrs Llinos Begley
Mrs Shirley Davies
Miss Sara Evanson
Mrs Rhian Forrest-Owen
Mrs Pamela Holt
Mrs Susan Pritchard Hughes
Mrs Ann Môn Jones
Miss Angharad Jones
Mrs Buddug Jones
Mrs Lisa Telford Jones
Miss Rachel Louise Jones
Ms Annwen Lewis
Miss Catrin Owen
Mrs Wendy Owen
Mrs Glenys Parry
Miss Elin Pritchard
Miss Heather Pritchard
Ms Rachel Pritchard
Miss Nia Richards
Miss Louise Roberts
Miss Ceri Roberts
Miss Glesni Roberts
Mrs Claire Rothery
Mrs Susan Rowlands
Ms Cyrina Thomas
Miss Donna Williams
Ms Mandy Williams
Mrs Mair Williams
Staff Ategol a Gweinyddol
Mrs Nicola GruffyddSwyddog Gweinyddol
Mrs Llinos Mair JonesYsgrifenyddes y Pennaeth a Chlerc y Llywodraethwyr
Mrs Ann RobertsRheolwr Safle a Swyddog Arholiadau
Mrs Anwen AntoniazziSwyddog Cefnogi Ysgol
Mr John Ifor HuwsTechnegydd TGCh
Mrs Carol JonesDerbynydd
Mr Lloyd JonesTechnegydd
Mr Llion PritchardTechnegydd Gwyddoniaeth
Ms Miriam ThomasSwyddog Cefnogi Ysgol
Mr Treflyn JonesGofalwr