Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

2022-2023

Cynrhychiolwyr Yr Awdurdod Addysg
Y Cynghorydd Gwilym Jones
Y Cynghorydd Llinos Medi (Cadeirydd)
Mr Ned Michael (Is-Gadeirydd)
Mr O. Glyn Roberts
Cynrhychiolwyr Rhieni
Mrs Lowri Carlisle
Mr John Earnshaw
Mrs Jayne Ellis
Mr Wyn Owen
Mrs Cleo Thomas Jones
Sedd Wag
Aelodau Cyfetholedig
Mr Derek Evans
Ms Sian Eleri
Dr Nia Roberts
Cynrychiolwyr Staff
Mr Eurwyn A. Hughes (Athrawon)
Mrs Ann Roberts (Ategol)
Cynrychiolwyr Disgyblion
Erin T. Jones
James Magee
Pennaeth
Mr Paul Matthews-Jones
Clerc
Mrs Kathryn Owen

Gellir cysylltu â'r Llywodraethwyr drwy'r clerc Mrs Kathryn Owen yn yr ysgol.