Archebu Cinio Cinio

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
3 Medi 2020

Croeso mawr i’n holl ddisgyblion BLWYDDYN 7 sy’n ymuno efo ni heddiw am y tro cyntaf! Croeso i deulu a chymuned Boded!❤️

118770849 153172769774757 6123732355612859066 o
13 Awst 2020

Prydau Mynd Allan ar gael drwy ddilyn y linc isod. Dyddiad cau ceisiadau 05/07/2020.

Cyntaf i'r felin...

Gwneud Cinio Mynd Allan

30 Mehefin 2020

DATGANIAD I RIENI

“Mae'n bosib eich bod newydd glywed cyhoeddiad swyddogol gan Cyngor Sir Ynys Môn yn datgan bod ysgolion yn “ail agor” am wythnos o ddydd Llun 13.7.2020 tan ddydd Gwener 17.7.2020 er mwyn cynnig y cyfle I BOB UN disgybl o bob blwyddyn gael sesiwn ymgysylltu gyda’u hathrawon a chyd ddisgyblion cyn gwyliau’r haf.

Mae ein paratoadau o ran diogelwch yn eu lle, fel yr ydych yn gwybod, ac rydym yn croesawu’r penderfyniad a’r cyfle yma. Byddwch yn hyderus felly y byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau’r cyfle gorau a mwyaf diogel posib i’ch plant ddod atom i baratoi am yr haf a mis Medi. Byddwn yn cyfathrebu efo chi ymhellach gobeithio yn ystod y prynhawn gyda manylion y cynnig ac yn gofyn i chi gwblhau holiadur gwybodaeth unwaith eto er mwyn ein cynorthwyo i baratoi’n drylwyr. Mwy o wybodaeth i ddilyn.”

23 Mehefin 2020

Yr Ystafell Gerdd yn edrych yn wych! Diolch i Miss Sara Hughes a Mr Paul Magee am eu gwaith! 🎶🎵🎶🌈💙🌈

IMG 8297
IMG 1735
17 Mehefin 2020

Dyma'r fideo ail-agor. Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu yn ôl yn fuan.

16 Mehefin 2020

Information for Parents

104264208 603538827243868 8451874573727694839 o
83404933 603538780577206 7322017409789791555 o
104326480 603538800577204 5257753205005970121 o
104394749 603538750577209 4784056864136168079 o
104219755 603539013910516 7841154304269265009 o
104290276 603539180577166 2976589676571118899 o
104299792 603538823910535 4035756256682953901 o
104287717 603539233910494 109212025695651141 o
104254080 603539087243842 4111870630843705052 o
104258992 603539310577153 1738478517132134242 o
104471174 603539110577173 7747160549593530776 o
104421187 603539343910483 4805371898889483277 o
104336190 603538960577188 6192725875201321502 o
104691592 603539203910497 1935074937274997669 o
104425533 603538903910527 2648464537828526535 o
104094225 603538920577192 2359809606932423820 o
104215162 603539047243846 3505418001520976185 o
104310880 603539263910491 5625291079908740464 o
104441917 603539143910503 6400584309180921620 o
104313150 603539377243813 2660078308412035239 o
104291966 603538880577196 3000526190432732638 o
104407354 603538877243863 9068484525574673655 o