Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Newyddion

18 Mawrth 2022

18fed o Fawrth yw Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant. Mae’r diwrnod yn rhoi cyfle i ni dynnu sylw at y materion o gwmpas Camfanteisio ar Blant ac annog pawb i feddwl, adnabod a chodi llais yn erbyn cam-drin.

Scan defn5 2022 03 18 12 24 12 1
17 Mawrth 2022

Dymuna pawb yn Ysgol Uwchradd Bodedern estyn eu cydymdeimlad dwysaf i holl deulu a ffrindiau Elgan Wyn Jones. Roedd Elgan yn ddisgybl hynod boblogaidd ymysg staff a phlant yr ysgol. Bydd colled enfawr ar ei ôl yng nghymuned ein hysgol.

02 E154 AF4 D
2 Mawrth 2022

DYDD IAU 03/03/22: Diwrnod Gwisgo Coch / Ffair BAC Blwyddyn 10

Cofiwch eich newid mân!

Elw at Teenage Cancer Trust. Diolch

Foto Jet 2022 03 02 T143247 670
Mwy