Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Newyddion

20 Medi 2023

Swydd gofalwr x 2 - am fwy o fanylion cysylltwch â Paul.Matthews-Jones@yubodedern.cymru

Swydd gofawlr
12 Medi 2023

Noson agored Blwyddyn 6 2023!!!!

Foto Jet 28
7 Medi 2023

𝐂𝐫𝐨𝐞𝐬𝐨'𝐧 𝐨𝐥 𝐢 𝐟𝐥𝟏𝟐! 𝐂𝐚𝐟𝐰𝐲𝐝 𝐝𝐢𝐰𝐫𝐧𝐨𝐝 𝐥𝐥𝐚𝐰𝐧 𝐡𝐰𝐲𝐥 𝐲𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐚𝐧𝐨𝐥𝐟𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐰𝐲 𝐢 𝐝𝐝𝐞𝐜𝐡𝐫𝐚𝐮'𝐫 𝐟𝐥𝐰𝐲𝐝𝐝𝐲𝐧 𝐲𝐬𝐠𝐨𝐥 𝐧𝐞𝐰𝐲𝐝𝐝!

AG1
AG2
Mwy