Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Newyddion

12 Tachwedd 2021

Fel rhan o waith Her Menter y Fagloriaeth mae 2 grwp wedi dewis brîff Gwasanaeth Gwaed Cymru ac er nad ydy hi'n orfodol iddynt wneud y fenter go iawn, mae criw o'n disgyblion sef Cerys, Megan, Alys, Catrin, Magi a Mia am gwblhau'r her go iawn a helpu GGC i hyrwyddo rhoi gwaed.
Bu aelod o GGC yn siarad efo bl 13 wythnos diwethaf i godi ymwybyddiaeth am waed, mêr esgyrn, a phlatennau gan bobl ifanc rhwng 17-31.
Mae un rhodd o waed yn gallu achub 3 person neu 6 babi.
Ydych chi wedi rhoi gwaed o'r blaen?

Mae gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar breswylwyr ardal Caergybi i ddechrau achub bywydau!

Bydd y clinig nesaf yn CPD Holyhead Hotspur Rhagfyr 29 a 30.

Ewch i https://wbs.wales/YsgolBodeder... i wneud apwyntiad i roi rhodd a allai achub bywyd.

A4 Schools poster Ysgol Bodedern W
1 Tachwedd 2021

Gwybodaeth i ddisgyblion a rhieni

Poster Amser i Siarad Tachwedd 2021
21 Hydref 2021

Diwrnod Di-Wisg Ysgol

Foto Jet 2021 10 21 T101359 402
Mwy