Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Bwriad Ysgol Uwchradd Bodedern ydi cynnig cwricwlwm allgyrsiol cyfoethog i holl ddisgyblion yr ysgol sy’n eu datblygu’n gymdeithasol, yn emosiynol ac yn academaidd.

Mae gweithgareddau allgyrsiol yn cynnig seibiant o fywyd dydd i ddydd ysgol, yn datblygu ac yn cryfhau’r dysgu tu allan i waliau’r dosbarth ac yn ehangu gorwelion disgyblion drwy roi blas ar ddiddordebau a safbwyntiau newydd.

Rydym yn annog eich plentyn/plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a mwynhau’r profiadau sydd ynghlwm.