Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

‘Hau i Fedi’ yw arwyddair Ysgol Uwchradd Bodedern ac fe welir hynny’n glîr ar fathodyn yr ysgol lle mae ôl bawd yn gwthio hedyn i’r tir.

Yub logo

Dyma arwyddair oedd wedi ei selio ar weledigaeth Pennaeth cyntaf yr ysgol, Mr Carol Hughes – yr hedyn yn cynrychioli’r disgyblion sy’n tyfu i fod yn gnwd iach. Term amaethyddol yw’r arwyddair sy’n gydnabyddiaeth o’r gymuned amaethyddol gref sydd ym Mro Alaw yn enwedig yn 1977 pan agorwyd ddrysau’r ysgol am y tro cyntaf.