Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Fideos a Flogs

Noson Agored Ysgol Uwchradd Bodedern 2022

Cewch eich ysbrydoli i fod yn ...

Noson Agored 2021 - FIDEO NEWYDD!

Noson Agored 2021 - Fideo Newydd

Ail-agor mis Mawrth 2021

Ail-agor mis Mawrth 2021

Os fedra i ... mi fedri di! #3

Os fedra i mi - mi fedri di! Rhif 2

Os fedra i - mi fedri di! Rhif 2

Os fedra i - mi fedri di! Rhif 1

Os fedra i .... Mi fedri di!

Noson Agored Rithiol - blas o Boded

Fideo Rhif 2 - Noson Agored Rithiol

Ail-fideo

Noson Agored

Noson Agored Rithiol

Blwyddyn 7

Fideo i egluro yr hyn i'w ddisgwyl ar gyrraedd yr ysgol. Cwestiynau ac atebion gan ddarpar ddisgyblion ac athrawon!

Ail-Agor Mehefin 2020

Fideo byr yn egluro ein cynlluniau ail-agor ar gyfer Mehefin 2020

Canllawiau ail-agor Mehefin 2020