Free School Meals Click Here

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Nod canllawiau Cwricwlwm i Gymru yw helpu pob ysgol i ddablygu ei chwricwlwm ei hun, gan alluogi ei dysgwyr i ddatblygu tuag at pedwar diben y cwricwlwm – y man cychwyn a’r dyhead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.

Areas of Learning and Experience

For more information visit: https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/