Ysgol Uwchradd Bodedern

Yn dilyn derbyn llythyr gan y Pennaeth yn ddiweddar, gallwn gadarnhau bod gwefan yr ysgol yn cael ei huwchraddio ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â'r ysgol ar 01407 741000 neu anfonwch e-bost i swyddfa@bodedern.ynysmon.sch.uk.

Byddwn yn rhyddhau fersiwn o'r wefan i ddisgyblion a rhieni er mwyn derbyn adborth cyn anelu at ei chyhoeddi ym mis Medi. Diolch am eich amynedd ac edrychwn ymlaen at groesawu'r wefan newydd yn y dyfodol agos.