Gwybodaeth a Chanllawiau Covid-19

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Blwyddyn 7

Blwyddyn 7

Fideo i egluro yr hyn i'w ddisgwyl ar gyrraedd yr ysgol. Cwestiynau ac atebion gan ddarpar ddisgyblion ac athrawon!

Ail-Agor Mehefin 2020

Fideo byr yn egluro ein cynlluniau ail-agor ar gyfer Mehefin 2020

Canllawiau ail-agor Mehefin 2020