Ysgol

Ysgol gyfun sirol yw Ysgol Uwchradd Bodedern sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 11 a 18 oed. Ar hyn o bryd mae tua 680 o ddisgyblion yn yr ysgol. Rydym yn ysgol gymunedol ddwyieithog naturiol lle rhoddir cryn bwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg fel cyfrwng dysgu ac mae yma awyrgylch naturiol Gymreig a chartrefol.

Agorwyd yr ysgol yn 1977. Saif ar gyrion pentref Bodedern yng nghanol cefn gwlad Môn - llecyn tawel a diogel. Mae’r campws yn eang a dymunol gyda buarthau caled mawr ar gyfer chwaraeon plant, yn ogystal â pharcio ceir a bysiau; maes bob tywydd helaeth, llain golff, cyrtiau tennis aml-bwrpas a digon o gaeau ar gyfer gemau o bob math. Mae gennym adeilad modern ac adnoddau da iawn - campfa a neuadd chwaraeon, ystafelloedd cyffredin i’r disgyblion hŷn a Blwyddyn 11, rhwydwaith bwerus gyda dros 600 o gyfrifiaduron PC a gliniaduron, pob un wedi’i gysylltu â’r we fyd-eang ac wedi eu lleoli yn y saith ystafell ddysgu bwrpasol, yn y Teleganolfan gymunedol ac yn yr ystafelloedd dysgu drwy’r ysgol. Ar gyfer y pynciau ymarferol eraill mae gennym saith o ystafelloedd celf a thechnoleg gyda’r adnoddau CAD / CAM diweddaraf, chwech labordy, dwy ystafell gerdd, salon gwallt a theatr - Theatr Bro Alaw. Yn gyfleus iawn, lleolir Swyddfa ganolog yr Urdd a Chanolfan Iaith ar y safle. Cynigiwn gyfleoedd i’n disgyblion gael profiad o gyfleusterau chwaraeon a hamdden, profiad o theatr fodern a phrofiad o ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gywain a chyflwyno gwybodaeth. Croesewir y disgyblion i aros i mewn amser egwyl a chinio i ddefnyddio a mwynhau’r cyfleusterau hyn.

Gyda’r nos mae’r adnoddau ar gael i’r cyhoedd a gwneir defnydd helaeth o’r theatr, y gampfa, y neuadd chwaraeon Canolfan Bro Alaw a rhai o’r ystafelloedd dysgu.

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share