Urdd ac Eisteddfodau

poster

Urdd Dyddiadau a Digwyddiadau

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell
urdd

Eisteddfod yr Urdd 2016

Mae rhaglen yr Eisteddfod Rhanbarth erbyn hyn ar ein gwefan - cliciwch yma

llinell
urdd

Gwefan newydd yr Urdd

Mae gan yr Urdd wefan newydd – www.urdd.cymru ! Cewch i weld y wefan ar ei newydd wedd sy’n cynnwys gwybodaeth am weithgareddau o fewn eich ardal, manylion diweddara Adran yr Eisteddfod, cyrsiau amrywiol y Gwersylloedd ynghyd a’n newyddion diweddara! Mae hefyd modd rhoi eich manylion i dderbyn ein newyddlen diweddara! Mwynhewch

llinell
urdd

Amser cyffrous!

Mae'r ysgol yn hynod falch o gael croesawu'r Urdd i rannu'r adeilad. O fis Medi ymlaen bydd yr Urdd gyda swyddfa barhaol ar dir yr ysgol.

Yn barod mae yno drefniadau ar gyfer gweithgareddau'r Urdd am y flwyddyn nesaf. Byddwn yn cyhoeddi amseroedd cyfarfodydd a gwybodaeth yr holl glybiau eraill yr ysgol yn fuan ar y wefan.

llinell
Canlyniadau Celf A Chrefft Eisteddfod Yr Urdd 2014
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
Sasha Jones Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Myfanwy Williams Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Livi Hughes Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
Lucy Hawken Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Gwen Hughes Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
Erin Owen Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Catrin Frazer Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Ella Stanley Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C)
Jack Lynes Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Tomos Simpson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Claire Binyon Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp
Grwp Claire Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C)
Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Argraffu Bl. 7 ac 8
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il

Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwau/Crosio Bl. 9
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1af

 

Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
Megan Bown Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il

139 Gemwaith Bl. 9
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1af

llinell
 
 • Nofwyr O Fri : Llongyfarchiadau i’r canlynol am eu llwyddiant yng nghystadlaeuaeth nofio’r Urdd Môn :
  Rhydd 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Daniel Bennet, 3ydd Lewis Riley
  Rhydd 100m i ferched Bl 7 ac 8 : 2il Louise Thomas
  Rhydd 100m i fechgyn Bl 8 a 10 : 1af Lloyd Riley
  Broga 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Owen Cain Roberts, 2il Lewis Riley
  Broga 100m i fechgyn Bl 9 a 10 : 1af Lloyd Riley
  Cefn 50m i ferched Bl 7 ac 8 : 1af Louise Thomas
  Pili-pala 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Daniel Bennet
  Cymysg unigol 4x50m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Owen Cain Roberts
  Cyfnewid cymysg 4x50m i fechgyn Bl 7 ac 8 : Ysgol Uwchradd Bodedern

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share