Tymhorau 2019 - 2020

Cyhoeddir y calendr hwn er hwylustod i rieni a disgyblion.

TYMOR:

Hydref 2019 2 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019
Gwanwyn 2020 6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020
Haf 2020 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020

 

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mercher 4 Medi 2019


GWYLIAU:

2 a 3 Medi 2019 HMS
28 Hydref 2019 – 1 Tachwedd 2019 Hanner Tymor yr Hydref
23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020 Gwyliau’r Nadolig
17 Chwefror 2020 – 21 Chwefror 2020 Hanner Tymor y Gwanwyn
6 – 17 Ebrill 2020 Gwyliau’r Pasg
8 Mai 2020 Calan Mai
25 - 29 Mai 2020 Hanner Tymor y Sulgwyn
21 Gorffennaf - 31 Awst 2020 Gwyliau’r Haf

 

Yn ogystal fe fydd gan Bl. 10, 11, 12 13 arholiadau mydylol, llafar ac ymarferol, heb sôn am orfod cynhyrchu gwaith cwrs o safon gydol y flwyddyn yn y dosbarth - nid adref. Nid ydym wedi cael yr union ddyddiadau, y cyfan a wyddom yw na ddylai neb sy’n dilyn cyrsiau TGAU, Safon Uwch na Safon Uwch Gyfrannol gynllunio absenoldeb. Ni ddylai neb sy’n sefyll arholiadau allanol golli diwrnod o ysgol heb reswm dilys (ee salwch).

 

Cliciwch yma am dyddiadau tymor 2019 - 2020

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share