Noddwyr

Diolch yn fawr!!
Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn ein cysylltiad gyda’r gymuned. Un o gwmnïau'r fro sydd wedi bod yn hynod o garedig yw garej Bryn Eira, Bodedern sef busnes A. W Roberts a’i Fab. Diolch i’r cwmni am noddi crysau rygbi bechgyn o dan 16 a 14. Dyma Catrin Roberts o A.W.Roberts a'i fab gyda'i brawd William o flwyddyn 8 yn cyflwyno'r crysau i’r bechgyn.


 

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share