Pwy ydi Pwy

CORFF LLYWODRAETHOL YR YSGOL: 2019-2020

CYNRYCHIOLWYR YR AWDURDOD ADDYSG
Y Cyng Gwilym O. Jones, Bryngwyn, 6 Treifan, Caergeiliog.
Y Cyng Kenneth P Hughes, Gardd Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn
Mr Ned Michael, Y Ddol, Bryngwran, Caergybi – Is-Gadeirydd
Y Cyng Llinos Medi, Bryn Alaw, Gladstone Terrace, Llannerch-y-medd Cadeirydd

CYNRYCHIOLWYR Y RHIENI
Mr Richard Edwards, Cartref, Rhydwyn, Ynys Môn
Mrs Gwen Williams, Penrhyn Farm, Llanfwrog
Mrs Menna Evans, Cwyrtai, Tŷ Croes
Mrs Bethan Jones Griffiths, Heddfryn, Llannerch-y-medd
Mrs Emma Roberts, Bryn Cian, Tŷ Croes

CYNRYCHIOLWYR YR ATHRAWON
Mr Carwyn Lloyd Owen

CYNRYCHIOLYDD Y STAFF ATEGOL

Mrs Ann Roberts

CYNRYCHIOLWYR Y DISGYBLION [sef dau aelod o Gyngor yr Ysgol]

PENNAETH
Mrs Catrin Jones Hughes

Y PENNAETH MEWN GOFAL

AELODAU CYFETHOLEDIG

Mr Derek Evans, Plas Medd, Coedana, Llannerch-y-medd
Parch Ieuan Elfryn Jones, Pen Parc, 12 New Park Road, Caergybi
Mrs Siân Topps, Gerafon, 9 Stâd Rehoboth, Llanfaelog, Tŷ Croes
Dr Nia Wyn Roberts, 18 Stanley Avenue, Y Fali, Ynys Môn,

CLERC
Mrs Llinos Jones

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share