Llais y disgybl

Cyngor Ysgol 2018-19

Cyngor Ysgol 18-19 Cyngor Ysgol 18-19 Cyngor Ysgol 18-19

llinell

Cynllun Llysgenhadon Uwchradd

bulletin

 

Llongyfarchiadau i Huw Evans a Glesni Jones o flwyddyn 10 am eu hethol drwy’r Cyngor Ysgol fel Llysgenhadon Uwchradd i Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland.
Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau, ac mae gan bawb yr hawl i wybod am eu hawliau! Mae gan pob person ifanc 54 o hawliau drwy Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn.
Gwaith y llysgenhadon yw helpu'r comisiynydd gyda'i gwaith.

I weld y poster yn fwy - cliciwch yma

 


llinell

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share