Hysbysfwrdd

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Llythyr - cliciwch yma

llinell

Diwrnod Gwisgo Dillad Coch

poster

22/02/19 - £1

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

Grant i Wirfoddolwyr Ifanc

poster

Grant i Wirfoddolwyr Ifanc

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell


Rheoli Pryder

Cwrs i bobl ifanc - cliciwch yma

llinell

Noson Rieni Blwyddyn 7

04/12/18
4:30y.h - 6:30y.h

llinell

Amserlen Gwaith Cartref

Bl.7 - cliciwch yma
Bl.8 - cliciwch yma
Bl.9 - cliciwch yma

llinell

    bws
Antur Alergedd
- cliciwch yma
  Cyflwyniad i Rhieni Blwyddyn 9 - cliciwch yma Prosbectws Dewisiadau CA4 YUB 2019 - 2021 - cliciwch yma   Cod Ymddygiad Wrth Deithio
- cliciwch yma
llinell
pobl ifanc  
llyfr cyswllt
bachgen   lluniau tymhorau
Cod Ymddygiad ac Ysgol Iach
- cliciwch yma
 
Defnyddio'r Llyfr Cyswllt
- cliciwch yma
Angen Siarad? Angen Cyngor?
- cliciwch yma
  Dyddiadau Tymhorau i Ddisgyblion - cliciwch yma
llinell
geiriau          
Geirfa Allweddol Blwyddyn 8 - cliciwch yma          
llinell

 

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share