DisgyblionDisgwyliwn i’n disgyblion lwyddo yn academaidd. Rydym yn ffyddiog y bydd y mwyafrif o’r plant a ddaw atom pob mis Medi yn cael gradd C neu well mewn o leiaf bump o’u pynciau TGAU ar ddiwedd eu cyrsiau ac yn llwyddo i gyrraedd eu potensial.

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share