Cysylltu

Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU

Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Argaeledd Tiwtoriaid 2017/18 - cliciwch yma

Bellach fe fydd eich plentyn wedi dweud wrthych pwy yw ei diwtor eleni. Cofnodir y manylion yn y Llyfr Cyswllt. Bydd y tiwtor ar gael i’ch gweld neu i siarad â chi ar y ffôn rhwng 8.45 a 8.55 ar y dyddiau a nodir drosodd.

Dylid hefyd cysylltu â’r tiwtor i drafod agweddau o ddatblygiad addysgol eich plentyn, neu os oes unrhyw gonsýrn gennych ee anhapusrwydd, gwaith cartref, torri ffrindiau, salwch tymor hir ayyb. Y tiwtor yw’r ddolen gyswllt cyntaf gyda’r ysgol i drafod y materion uchod.

Gofynnir yn garedig i rieni ffonio’r ysgol i drefnu apwyntiad i weld y tiwtor yn ystod y cyfnodau a nodir drosodd. Os hoffech gael gair gyda’r tiwtor ar y ffôn gofynnwn i rieni amlinellu’r consýrn i’r croesawydd wrth ffonio. Gwneir pob ymdrech i ymateb i’r alwad o fewn amser rhesymol o 24 – 48 awr, gan gofio wrth gwrs bod athrawon yn addysgu y rhan fwyaf o’r amser ac nad oes dichon iddynt adael dosbarth i fynd at y ffôn. Nodwyd uchod yr amseroedd pan ellir dychwelyd eich galwad.

Os yw’n sefyllfa argyfyngus bydd y Prif Diwtor neu aelod o’r Tîm Arweinyddol yn ymateb cyn gynted ag y bo’n rhesymol bosib. Gyda diolch i chi am eich cydweithrediad.


 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share