Cymdeithas Cyfeillion

Nid codi arian yw’r unig amcan.

Arweiniad y Cynulliad: “Rydym am weld perthynas agosach o lawer rhwng ysgolion a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Rydym am i ysgolion weithredu fel adnodd yn y gymuned – nid yn unig yn ystod oriau ysgol ond y tu allan i oriau ysgol… Fe’u gwelwn fel rhan annatod o adeiladu gallu cymunedol – gan ddarparu sylfaen ar gyfer cyflwyno nid yn unig addysg a hyfforddiant.. Ond hefyd ystod o wasanaethau eraill fel cynhaliaeth deuluol a hybu iechyd a menter”

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

Lluniau Noson Bingo

bingo bingo bingo bingo

llinell

poster

Noson BINGO

Ysgol Uwchradd Bodedern
Cymdeithas Cyfeillion
6yh, 17-05-2016

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share