Arholiadau

Amserlen Ffug Arholiadau 2019 - cliciwch yma

Amserlen Arholiadau cliciwch yma

Amserlen Safon UG-U Haf 2020 cliciwch yma

Amserlen TGAU Haf 2020 cliciwch yma

Information for candidates for written examinations – cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer profion ar-sgrin - cliciwch yma

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac arholiadau/asesiadau - cliciwch yma

Gwybodaeth i ymgeiswyr – asesiadau gwaith cwrs - cliciwch yma

Gwybodaeth i ymgeiswyr: asesiadau di-arholiad - cliciwch yma

Rhybudd i Ymgeiswyr - cliciwch yma

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share